Voorkom stilzwijgende verlenging energiecontract

Waarschijnlijk weet u wanneer het energiecontract van uw schoolgemeenschap afloopt. Maar weet u ook of er sprake is van een opzegtermijn en zo ja, welke?

 

Kleinzakelijke aansluitingen

Sinds 2011 mogen energieleveranciers leveringscontracten van kleinzakelijke aansluitingen niet langer ‘stilzwijgend verlengen’ voor een langere periode. Deze contracten worden sindsdien automatisch omgezet in een contract voor ‘onbepaalde tijd’ met een opzegtermijn van maximaal 30 dagen.

 

Kleinzakelijke aansluitingen hebben een capaciteit/aansluitwaarde van: ≤ 3x80A (elektra) of ≤ G25 (gas).

 

Grootzakelijke aansluitingen

Aansluitingen met een hogere doorlaatwaarden dan hierboven beschreven, vallen binnen grootzakelijke/grootverbruik segment. Deze aansluitingen vallen niet onder bovenstaande beschermende maatregel, omdat de wetgever aanneemt dat verbruikers voldoende kennis hebben van de markt om hun contracten scherp in de gaten te houden.

 

Ten aanzien van grootzakelijke aansluitingen mogen energieleveranciers zelf bepalen welke opzegtermijn er wordt gehanteerd. Zij leggen dit vast in het leveringscontract danwel de algemene voorwaarden. Dit loopt in de praktijk uiteen van geen opzegtermijn tot 8 maanden.

 

Wanneer een contract niet tijdig is opgezegd, betekent dit dat de leverancier het contract ‘automatisch verlengd’ met een minimale periode van 1 jaar tegen een tarief dat zij zelf bepalen. Gemiddeld liggen deze tarieven minimaal 15% boven de markconforme tarieven.

 

Van alle aansluitingen van schoolgemeenschappen is gemiddeld 13% een grootzakelijke aansluiting.

 

Hoe herkent u een grootzakelijke aansluiting?

De makkelijkste manier om een grootzakelijke aansluiting te herkennen zijn de facturen. In het geval van een grootzakelijke aansluiting ontvangt u maandelijks een aparte factuur voor de netwerkkosten vanuit uw netbeheerder: Stedin, Enexis, Liander, Westland Infra, enz. In dat geval heeft een grootzakelijke aansluiting en kan een afwijkende opzegtermijn gelden.

 

Heeft uw schoolgemeenschap meerdere locaties, dan kan het zijn dat u een ‘multisite contract’ heeft afgesloten waarin wordt afgeweken van de maximale opzegtermijn van 1 maand, zelfs al betreffen het enkel kleinzakelijke aansluitingen.

 

Gelukkig hanteren leveranciers intern doorgaans wel standaard opzegtermijnen. Ter informatie hebben wij deze opzegtermijnen voor u op een rijtje gezet:

 

Agro energie 8 maanden DGB Energie 3 maanden
Essent Energie Verkoop Nederland B.V 6 maanden Scholt Energy 3 maanden
E.ON Benelux 6 maanden Qwint 3 maanden
MAIN Energie 6 maanden DELTA N.V. 3 maanden
Eneco Business BV 3 maanden Innova Energie 1 maand
Nuon Zakelijke Klantenservice 3 maanden Anode Energie 1 maand
Greenchoice 3 maanden NieuweStroom geen
Hezelaer Energy 3 maanden ENGIE (voorheen GDF Suez) geen

 

 

Daar leveringscontracten voor grootzakelijke aansluitingen doorgaans lopen t/m 31 december weet u hoever u van tevoren uiterlijk actie moet ondernemen in het laatste contractjaar om ‘stilzwijgende verlenging’ te voorkomen.

 

Dit betekent overigens niet dat u uw contract direct hoeft op te zeggen. Middels een brief ter ‘voorkoming stilzwijgende verlenging’ kunt u voorkomen dat de opzegtermijn van kracht is, hetgeen u de tijd geeft een weloverwogen beslissing te maken wanneer het u schikt.

 

Wilt u zeker weten welke opzegtermijn voor u geldt of wilt u een opzet ontvangen voor de brief ter ‘voorkoming stilzwijgende verlenging’?  Wij geven u graag vrijblijvend advies. Neem contact met ons op via: info@geefscholenenergie.nl of 030-3031714.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *