Verduurzaming schoolgebouw verplicht, wat nu?

De overheid heeft bepaald dat schoolbesturen hun gebouwen moeten verduurzamen.

Beter leren, minder ziekteverzuim, lagere exploitatielasten

De verduurzaming van schoolgebouwen is noodzakelijk voor de kwaliteit van onderwijshuisvesting. Niet alleen om het energieverbruik te verlagen, maar ook om het binnenklimaat te verbeteren. In een gezond en duurzaam schoolgebouw leren kinderen beter, is er minder ziekteverzuim en zijn de exploitatielasten lager, zo is de gedachte.

Verplichting maatregelen

Wanneer het energieverbruik bij bestaande gebouwen hoger is dan 25.000 m3 gas en meer dan 50.000 kWh elektriciteit, dan geldt er een wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen als de terugverdientijd vijf jaar of korter is.

Gemeenten hebben de belangrijke taak hier toezicht op te houden. Vanaf 2020 is het energieneutrale nieuwbouw verplicht voor scholen.

Een groen meerjarenonderhoudsplan opstellen

Geef Scholen Energie biedt u ondersteuning bij het maken van een groen meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Met ons stappenplan ondersteunen we scholen bij het realiseren van alle duurzame doelstellingen. Ik heb hier eerder over geschreven in mijn blog over gezonde school.

Het energieverbruik van het schoolgebouw is terug te vinden in de administratie. Wij kunnen met behulp van ons MJOP een berekening maken om na te gaan hoe lang de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen is.

Verduurzaming van schoolgebouwen noodakelijk

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat slechts 7 procent van de gebouwen een energielabel heeft. Daarvan heeft 75 procent een energielabel C of lager. Een kwart van de gebouwen reikt zelfs niet verder dan energielabel G.

Hoe dat komt? Uit de cijfers blijkt dat de huisvesting voor voortgezet onderwijs gemiddeld 38 jaar oud is. En basisschoolgebouwen zijn gemiddeld maar liefst 42 jaar oud! De verwachting is dan ook dat er grote stappen kunnen worden gezet.

Subsidieregeling

Vanuit de overheid loopt er een subsidieregeling voor schoolbesturen om de verduurzaming van hun schoolgebouwen te realiseren. Er is ruimte voor ongeveer 150 aanvragen, en hoe u dat aanpakt, leest u in dit stappenplan.

Uw school ook groen en duurzaam?

Geef Scholen Energie help u bij het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om duurzame maatregelen te nemen. Komt u niet in aanmerking voor de subsidie? Ook zonder subsidie leveren deze maatregelen uw school een flinke besparing op. Hoeveel? Dat kunnen wij (bij benadering) voor u berekenen.

 

Belt u ons op: 030-3031714 of neemt u contact op via e-mail: info@geefscholenenergie.nl. Zie ook: Informatieplichtmilieubeheer.nl.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *