Grootste datalek energie ooit ontdekt

Uw jaarverbruik, aansluitwaarde en einddatum van uw energiecontract zijn aangemerkt als vertrouwelijke gegevens en worden dan ook beschermd. Helaas is echter gebleken dat deze energiedata van ruim 2 miljoen huishoudens is gestolen uit een centraal register.

De diefstal is vermoedelijk gepleegd door één werknemer die via een nog onbekende energieleverancier toegang had tot het centrale register. Deze werknemer is niet meer werkzaam voor de energieleverancier in kwestie. Desalniettemin is de leverancier toegang tot het systeem ontzegd en is langs juridische weg de vernietiging van de data geëist.

De data kan worden misbruikt om potentiele klanten per post aanbiedingen te doen. Hierbij is vooral de beschikbaarheid over de einddata van de huidige contracten van grote waarde. Daar de diefstal hoog op wordt genomen door de Autoriteit Persoonsgegevens en de brancheorganisaties Netbeheer Nederland en Energie-Nederland zullen gerenommeerde leveranciers zich vermoedelijk niet branden aan het gebruik van deze gegevens.

Mocht u de komende tijd voor uw woning of school toch onverhoopt een ongevraagde aanbieding krijgen van een leverancier per post, dan zou dit het gevolg kunnen zijn van bovenstaand fraudeleus handelen. Wettelijk gezien heeft enkel uw bestaande leverancier en uzelf (of een gevolmachtigde) beschikking over de einddatum van uw huidige contract.

test

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *