Gezonde school met groen meerjarenonderhoudsplan

gezonde school

Uw school duurzaam, gezond en groen. Klinkt deze ambitie u als muziek in de oren?

 

Geef Scholen Energie biedt u ondersteuning bij een groen meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Wij hebben een stappenplan ontwikkeld waarbij we scholen ondersteunen om alle duurzame doelstellingen te realiseren. Het leuke is, dat groen en duurzaam goed samengaan met gezond.  

Hoe dat zit, leg ik uit in dit artikel.

Gezonde School en duurzaamheid

Wanneer u zich met uw school inzet voor een duurzame en groene school, kunt u misschien ook in aanmerking komen voor het vignet Gezonde School. De school moet dan uiteraard wel voldoen aan de eisen van het kwaliteitskeurmerk voor Gezonde Scholen.

Waarom het vignet Gezonde School?

Gezonde leerlingen presteren in de regel beter. Een Gezonde School legt een belangrijke basis voor de toekomstige gezondheid van de leerlingen. Gezond gedrag nu voorkomt een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd.

U laat met behulp van dit vignet zien dat er op uw school aandacht is voor de gezondheid van leerlingen, leerkrachten en overige medewerkers. Dit past bij een duurzame visie en uw school kan zich hiermee profileren.

Bovendien is het prettig leren op een Gezonde School. Men gaat op een plezierige manier met elkaar om. Daardoor ontstaat een veilig en prettig leef- en leerklimaat. Ouders voelen zich daarbij gesteund in de opvoeding. Op een Gezonde School leren kinderen namelijk de basis van een gezonde leefstijl.

Meer argumenten om een Gezonde School te ambiëren leest u op de site van de rijksoverheid: gezondeschool.nl.

Eisen waaraan de Gezonde School moet voldoen: 4 pijlers

Een van die eisen is dat u zich met uw school inzet voor het verbeteren van de gezondheid van uw leerlingen. Dat kan op diverse manieren. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school zich gedurende 3 jaar een Gezonde School noemen.

De Gezonde School bevat 4 pijlers:

  1. Gezondheidseducatie. Met een structurele aandacht voor gezondheid via lespakketten.
  2. Gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving.
  3. Signalering van gezondheidsproblemen.
  4. Schoolbeleid waarin alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd.

De 2e Gezonde School-pijler is het stimuleren van gezond gedrag door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving aan te brengen.

LED-verlichting niet alléén duurzaam

Wanneer we duurzame maatregelen bekijken voor een school, doorlopen we een stappenplan. De eerste besparingsmaatregelen die we treffen, zijn het aanbrengen van isolatie en het plaatsen van LED-verlichting.

LED-verlichting is een duurzame vorm van verlichting omdat het een minimale hoeveelheid energie verbruikt. Het plaatsen van LED-verlichting is daarom één van de maatregelen die we nemen om een besparing op het energieverbruik te realiseren. De LED-verlichting plaatsen wij samen met een partner.

Deze LED-verlichting is specifiek ontworpen om het leergedrag van scholieren te bevorderen. Dat sluit perfect aan bij de visie van de Gezonde School!

Een duurzame visie én een gezonde visie gaan goed samen. Wij helpen u met de ondersteuning van uw duurzame doelstellingen. En leveren daarbij een bijdrage aan de gezonde doelstellingen.

Wanneer de ambitie voor een duurzame of groene school verder reikt dan besparing alleen, dan kan zelf energie opwekken een volgende stap zijn. Om u optimaal te ondersteunen bij het realiseren van uw duurzame doelstellingen hebben we een duurzaam onderhoudsplan ontwikkeld.

Stappenplan duurzame scholen

In grote lijnen doorloopt u met ons de volgende stappen om de duurzame doelstellingen van uw school te realiseren:

  1. Bouw,- en installatietechnische inventarisatie;
  2. Adviesrapportage: te nemen maatregelen;
  3. Vertaling naar een duurzaam meerjarenonderhoudsplan;
  4. Inzicht in subsidies en financiering;
  5. Begeleiding bij de realisatie van de te nemen maatregelen.

Wij doorlopen het stappenplan samen met u. Met aandacht.

Tenminste, als u dat wilt. U krijgt volop de gelegenheid om zorgvuldig beslissingen te nemen.

U kunt er ook voor kiezen de stappen zelf te doorlopen. Het volledige stappenplan kunt u hier downloaden.

Uw school ook groen en duurzaam?

Wij helpen u bij het onderzoeken wat de mogelijkheden om duurzame maatregelen te nemen.

U kunt ons bellen op: 030-3031714 of contact opnemen via e-mail: info@geefscholenenergie.nl.

Eén reactie op “Gezonde school met groen meerjarenonderhoudsplan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *