360 miljoen euro beschikbaar voor ventilatie van scholen

De verspreiding van het coronavirus is een serieus probleem voor de maatschappij. Plekken waar veel mensen in een ruimte samenkomen zoals in scholen kunnen daarom een brandhaard zijn. Jongeren zijn minder bevattelijk voor het coronavirus maar zij kunnen het virus wel overdragen op kwetsbare mensen. Volgens scholenmeldpunt.nl zijn er meer dan 250 coronabesmettingen op scholen vastgesteld. Een aantal scholen is uit voorzorg al overgestapt op digitaal onderwijs. Op middelbare scholen geldt het dringende advies om buiten de lessen mondkapjes te dragen.

In deze blog leest u over de plannen van minister Slob (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om het binnenklimaat van scholen op korte termijn te verbeteren. Het ministerie trekt 360 miljoen euro uit waarvan 100 miljoen euro ‘zo snel mogelijk’ beschikbaar komt als onderdeel van een al bestaande subsidie. Scholen die hier een beroep op doen kunnen 30 procent vergoed krijgen als ze dat geld bijvoorbeeld besteden aan een nieuw ventilatiesysteem. Het valt alleen nog te bezien of er voldoende technische capaciteit is om deze plannen te verwezenlijken.

RIVM: coronavirus wordt voornamelijk via grote druppels verspreid

Volgens het RIVM vindt overdracht van het coronavirus vooral plaats volgens druppelinfectie, dus wanneer besmette mensen niezen en/of hoesten. De kleine druppels (aerosolen) die daarbij in de lucht terechtkomen en blijven zweven spelen waarschijnlijk een minder belangrijke rol in de verspreiding van het virus. Daarom adviseert het RIVM om de bestaande regelgeving op het gebied van ventilatie op scholen te volgen. Lees hier het volledige bericht.

Gezond binnenklimaat op scholen

Door de coronacrisis is er nu meer aandacht voor ventilatie op scholen. En dat is volgens ons een goede zaak. Goede ventilatie op school kan helpen gezondheidsklachten zoals hoofdpijn te verminderen. Leerlingen functioneren beter in een omgeving met schone lucht. Scholen en schoolgebouwen moeten voldoen aan de wettelijke normen voor ventilatie. Scholen die niet voldoen aan de ventilatie-eisen in het bouwbesluit moeten onderzoeken welke maatregelen ze kunnen nemen om de ventilatie te verbeteren.

Subsidieregeling ten behoeve van verduurzaming van schoolgebouwen

Minister Slob (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft in een Kamerbrief aangekondigd dat er een subsidieregeling komt ten behoeve van de verduurzaming van schoolgebouwen. Het budget dat voor schoolbesturen en gemeenten beschikbaar wordt gesteld bedraagt 360 miljoen euro. De focus van de subsidie komt vermoedelijk te liggen op het verbeteren van de ventilatie in scholen.

Inventarisatie ventilatie schoolgebouwen

Volgens het RIVM is het onduidelijk in welke mate ventilatie helpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. (Meer informatie over ventilatie en het coronavirus kunt u lezen op de website van het RIVM.) Wel moeten alle schoolgebouwen voldoen aan de wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat. Het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie onderzoekt en inventariseert dit. Uit de eerste onderzoeksgegevens blijkt dat nog niet alle schoolgebouwen voldoen aan de wettelijke normen voor ventilatie.

  • 38% van de onderzochte schoolgebouwen (7137 locaties) voldoet aan de bestaande normen
  • 11% van de onderzochte scholen (777 locaties) voldoet nog niet.

Bij de overige scholen loopt het onderzoek vertraging op vanwege een tekort aan technici of er speelden andere prioriteiten waardoor er nog geen gegevens bekend zijn. Minister Slob verwacht dat het percentage scholen dat niet voldoet aan de ventilatienormen stijgt als alle onderzoeksgegevens binnen zijn.

Oude schoolgebouwen voldoen vaak niet aan de eisen

Veel schoolgebouwen die niet voldoen aan de eisen van het bouwbesluit zijn al tientallen jaren oud. Wanneer zij wel aan de normen van het bouwbesluit voldoen is dat vaak doordat zij de ramen regelmatig open zetten. Het gevolg daarvan is dat de temperatuur daalt waardoor leerlingen met dikke truien en jassen aan in de klas moeten zitten.  Volgens Doekle Terpstra, die het coördinatieteam voor ventilatie leidt, kan een nieuwe handleiding met praktische ventileeradviezen ‘Siberische omstandigheden’ voorkomen. Praktische adviezen zoals ramen voorzien van een kierstand tot het verwijderen van omkastingen van radiatoren om ze beter te laten verwarmen.

GGD-adviezen voor scholen

De GGD adviseert scholen niet om te sluiten bij onvoldoende ventilatiemogelijkheden. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden de adviezen om regelmatig de handen met water en zeep te wassen, oppervlakken te desinfecteren, thuis te blijven bij klachten en anderhalve meter afstand te houden.

Scholen die niet voldoen aan de ventilatie-eisen moeten onderzoeken hoe ze maatregelen kunnen nemen om de ventilatie te verbeteren. Zij krijgen hierover nu al advies op maat van:

  • de GGD
  • de arbodienst
  • Kenniscentrum Ruimte OK.

Het Coördinatieteam heeft een praktische handleiding voor scholen opgesteld met daarin algemene maatregelen die scholen nu al kunnen treffen: extra ventilatieroosters of aanvullend luchten in de pauzes.

Meer informatie over ventilatie op scholen staat op de website Weeropschool.nl. Het aanbrengen van bouwtechnische aanpassingen vergt tijd.  Met maatregelen voor korte termijn kunnen de lessen gewoon doorgaan.

Door coronacrisis meer aandacht voor binnenklimaat scholen

Minister Slob benadrukt dat het, los van het coronavirus, sowieso tijd werd om te zorgen dat de binnenklimaten van alle scholen in orde komen. Dankzij de coronacrisis is er meer aandacht voor dit onderwerp. Dit onderzoek en het beschikbare geld moet een opmaat zijn om dit voor de langere termijn te regelen. Volgens Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-raad (basisonderwijs) is er decennialang te weinig geïnvesteerd op dit punt. Vóór de coronacrisis was al berekend dat er de komende dertig jaar naar schatting 14 miljard euro nodig is om de binnenklimaten – inclusief temperatuur en akoestiek – van scholen op orde te krijgen.

Installatiebranche waarschuwt voor capaciteitstekort technici

Wouter Wijma, voorzitter van de Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten (VLA), vreest dat door een capaciteitstekort in de installatiebranche nooit alle scholen in Nederland voor de winter kunnen worden voorzien van een goed ventilatiesysteem. Thuisonderwijs is de enige manier om op een verantwoorde manier door de komende periode te komen.

Het gaat om ongeveer 2000 scholen (bestaande uit 20 duizend tot 40 duizend lokalen). Volgens Wijma duurt het minstens 3 maanden om een systeem aan te leggen in een school. Omgerekend naar de capaciteit zouden dit jaar 300 scholen van een ventilatiesysteem kunnen worden voorzien, dan blijven er dus nog 1.700 scholen die nog niet geholpen kunnen worden.

Vragen over de subsidieregeling van 360 miljoen euro

We verwachten dat details van de regeling binnenkort beschikbaar komen.

Geef Scholen Energie help u bij het onderzoeken wat uw mogelijkheden zijn  en of u in aanmerking komt voor de subsidie. Ook zonder subsidie leveren deze maatregelen uw school een flinke besparing op. Hoeveel? Dat kunnen wij (bij benadering) voor u berekenen.

Belt u ons op: 030-3031714 of neemt u contact op via e-mail: info@geefscholenenergie.nl. Zie ook: Informatieplichtmilieubeheer.nl.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *